High grading

Å beholde bare den mest verdifulle fisken.