Svart fiske

Uregistrert fangst som ikke er kvoteavregnet.