Satellitt

Husklynger (må ha minst 5 bolig- eller næringsbygninger) som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.