Fullført

Benyttes for alle som har fått vitnemål eller på annen måte fyller de krav som stilles til den som har gjennomgått vedkommende utdanning.