Samferdselsformål

Omfatter fylkeskommunenes utgifter til formålene vei og kollektivtransport og kommunenes utgifter til veiformål og transporttiltak.