Passasjerer

Antall pÄstigninger. Ved overgang mellom transportmidler telles hver pÄstigning for seg. Reiser brukes synonymt.