Fullføringstid

Beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. I tabeller som viser studenter som starter på enkeltstudier, er fullføringstid beregnet ut fra det antall år det er siden studenten startet på det bestemte studiet for første gang.

Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere.