Individstønad

Individstønad er hjemlet i forskrift om arbeidsmarkedstiltak, og skal bidra til å dekke utgifter til livsopphold for tiltaksdeltakere (basisytelse) og å kompensere for bestemte utgifter som stønadsmottakerne har i forbindelse med tiltaksdeltakelse (tilleggsstønad).