Kort høyere utdanning

Universitets- og høgskoleutdanninger med en varighet på fire år eller mindre.