Polikliniske konsultasjoner

Undersøkelser og behandling som gjennomføres uten innleggelse på døgn- eller dagbasis. Dette er behandling hvor de medisinske tiltakene er kortvarige og mindre omfattende enn dagbehandling og inneliggende behandling. Poliklinisk behandling utføres av fagpersonell som lege eller psykolog, og utløser refusjonstakst fra staten (Helfo).