Gjennomsnittlig liggetid

Viser forholdet mellom antall oppholdsdøgn og antall utskrivninger i løpet av et kalenderår på et overordnet nivå. Variabelen brukes ofte som en indikator på effektivitet. Kortere opphold vil redusere kostnader per utskrivning, og uttrykke en endring fra kostbare institusjonsopphold til mindre kostbare behandling, som poliklinisk behandling.