Somatikk

Somatiske sykehus er "vanlige" sykehus som gir behandling for fysisk skade og sykdom (eksklusive psykisk helsevern). Somatiske spesialisthelsetjenester utenom sykehus omfatter opptreningsinstitusjoner, syke- og fødestuer.