Arveavgift

Avgift på mottatt arv eller gave. Det bergenes arveavgift på mottatt arv eller gave til en verdi av mer enn 470 000 kroner.