Hovedovernattingsmåte

Noen har flere overnattingstyper på reisene, f.eks. på hotell og overnattinger hos venner og kjente. Det er imidlertid bare hovedovernattingstypen som kartlegges her. Den er definert som overnattingsmåten på selve bestemmelsesstedet. Hvis ikke reisen har noe spesielt bestemmelsessted, f.eks. rundreise, er det den overnattingsmåten som har flest overnattinger på reisen som er hovedovernattingsmåten.