Transportmiddel

Noen reisende har flere transportmåter på sine overnattingsreiser, f.eks. både fly og buss. Det er imidlertid bare hovedtransportmåten som kartlegges i undersøkelsen. Den er definert som det transportmidlet som frakter den reisende lengst avstand.