Grunnskolepoeng

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. Dersom eleven mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, settes grunnskolepoeng til null. Elever som har grunnskolepoeng lik null, er ikke med i statistikken.