Ikke fullført

• Elever som fremdeles var i videregående opplæring etter fem år.

• Elever som har fullført hele skoleløpet, men som ikke bestod i et eller flere fag.

• Elever med individuelle opplæringsplaner som ikke førte til yrkes- og studiekompetanse etter ordinære læreplaner, men som oppnådde planlagt kompetanse etter egne planer.

• Elever som har sluttet i løpet av femårsperioden.