Gjennomstrømning

Elever som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av de fem første årene etter påbegynt videregående opplæring, inkludert elever som fullfører et treårig skoleløp innen fem år.