Gave

Avgiftspliktig gavebeløp og forskudd på arv. Grunnlag for beregning av arveavgift.