Arv

Om fatter i denne sammenheng bare avgiftspliktig arv. Grunnlag for beregning av arveavgift.