Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

En utvalgsundersøkelse om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. I undersøkelse spør man også dem som ikke jobber, om hva de oppfatter som sin hovedsakelige virksomhet. Gjennom å koble datagrunnlaget for denne statistikken (System for persondata) med AKU ser vi at i overkant av 40 prosent av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet sier at sin hovedsakelige virksomhet er å være hjemmearbeidende.