Innvandrere

Personer som er bosatt i Norge, men som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre. Det er registrert bosatte innvandrere vi belyser her, det vil si at de har et forventet opphold på mer enn seks måneder og er registrert bosatt ifølge Det sentrale folkeregister. Utenlandske statsborgere på korttidsopphold i Norge inngår ikke i gruppen vi ser på. Det gjør heller ikke norskfødte med innvandrerforeldre.