MMMH

Høy innvandring: Middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlandsk flytting, høy innvandring.