MMML

Lav innvandring: Middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlandsk flytting, lav innvandring.