Innvandrer

Merk forskjellen mellom "innvandrer" og "innvandring". Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som er registrert bosatt i Norge. Innvandring er antall flyttinger til Norge i løpet av en periode, vanligvis ett år, og inkluderer personer født både i Norge og utlandet.