Nedstengning og fjerning

Denne kostnadsarten omfatter forberedelse til nedstengning og fjerning, nedstengning og plugging av produksjonsbrønner og øvrig nedstengning av innretninger samt den fysiske fjerningen av innretninger.