Stønad til barnetilsyn

Stønad til enslige forsørgere som trenger tilsyn av barn for å arbeide, søke jobb eller ta utdannelse.