Kontantstøtte

Månedlig ytelse til forsørgere med barn mellom ett og to år som ikke er fulltid i barnehage.