Barnetrygd

En skattefri trygdeytelse som utbetales månedlig til forsørgere med barn under 18 år.