Overgangsstønad

Gis til enslige forsørgere som midlertidig er ute av arbeid på grunn av omsorg for barn.