Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Gis til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon.