Foreldrepenger ved fødsel

Sikrer inntekt for foreldre under permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.