Sammenliknbare tall

Alle resultater (tekst og figurer) referert i artikkelen er tilrettelagt for sammenlikning med tidligere årganger eller andre tall. Tabellvedlegget inneholder derimot alle tilgjengelige data. Dette vil omfatte næringer og størrelsesgrupper som ikke tidligere har vært publisert. Figurgrunnlag og tabellsett direkte sammenliknbare for 2010-2012 og 2011-2013 er tilgjengelig ved henvendelse til SSB.