Markedsinnovasjon

En markedsinnovasjon er gjennomføring av et nytt markedsføringskonsept eller -strategi som skiller seg vesentlig fra foretakets nåværende metoder og som ikke har vært brukt av foretaket tidligere. Dette krever vesentlige endringer i produktets design eller innpakning, produktplassering, promotering eller prissetting.