Produktinnovasjon

En produktinnovasjon er en vare eller tjeneste som er enten ny eller vesentlig forbedret med hensyn pÄ dets egenskaper, tekniske spesifikasjoner, komponenter, brukervennlighet eller andre delsystemer. En vare er som oftest et fysisk objekt mens en tjeneste som oftest er uhÄndgripelig.