Ovner med ny teknologi

Ovn produsert etter 1998. Disse har høyere virkningsgrad, er mer energieffektive og slipper også ut mindre svevestøv enn eldre ovner.