Amazonasfondet

I 2008 opprettet Brasil Amazonasfondet. Formålet er å redusere avskogingen. Fondet er åpent for bidrag fra nasjoner, privatpersoner og næringsaktører. Norge var første bidragsyter til fondet og har lovet inntil 6 milliarder NOK fram til 2015 dersom Brasil kan vise til fortsatt reduksjon i avskogingen.