Voldtekt

Når man ser på utviklingen over tid, bør man for kategorien voldtekt også inkludere typer av overgrep som før lovreformen i 2000 ikke inngikk i voldtektsbegrepet, det vil si lovbruddstypene seksuell omgang med bevisstløs og seksuell omgang med trusler, underfundig adferd og lignende. Les mer om disse endringene i lovgivningen og statistikkene i kapittel 3.6 i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.