Sentralitet (gjerningssted)

Er en standard regional inndeling av kommunene etter kommunenes geografiske beliggenhet sett i forhold til tettsteder av ulik størrelse (inndelt i fire nivåer). Disse er videre inndelt etter geografisk beliggenhet i forhold til landsdelssentrene (ni nivåer). Den firedelte versjonen omfatter sentrale, noe sentrale, mindre sentrale og minst sentrale kommuner. Les mer i Om statistikken.