Kommunestørrelse (gjerningssted)

Er en gruppering av kommunene etter folkemengde, og i kriminalstatistikkene benyttes en standard med syvdelt inndeling.