Null studiepoeng

Studenter som ikke har oppnådd noen studiepoeng i løpet av studieåret. Dette kan ha ulike årsaker. Noen kan ha gått opp til eksamen, men ikke bestått. Andre kan for eksempel ha begynt å arbeide eller av andre grunner valgt å ikke ta eksamen. Siden denne gruppen er nokså sammensatt, har vi valgt å lage tall som både inkluderer og utelater gruppen med null studiepoeng.