Annet

Består av kapitaloverføringer til offentlig eide aksjeselskaper eller annen offentlig forretningsdrift og ulike andre overføringer av penger. Statsforvaltningen sto for 73 prosent og kommuneforvaltningen for 27 prosent av disse utgiftene i 2013.