Obligasjoner

Omsettelig standardisert verdipapir med opprinnelig løpetid på over ett år. Obligasjoner blir emittert for å skaffe tilgang til kapital og er et alternativ til å ta opp lån i bank.