Overføringer til utlandet

Omfatter internasjonal økonomisk bistand, både gjennom FN, frivillige organisasjoner og direkte til andre land, samt kontingenter til for eksempel NATO og EU/EØS. Statsforvaltningen sto for alle disse utbetalingene.