Overføringer til ideelle organisasjoner

Består i hovedsak av stønader fra offentlig forvaltning til virksomheter som driver uten mål om profitt. Eksempler er driftsavtaler med ideelle sykehus samt støtte til museer og teatre. Statsforvaltningen sto for 64 prosent og kommuneforvaltningen for 36 prosent av disse utgiftene i 2013.