Subsidier

Er tilskudd fra offentlig forvaltning til næringslivet og har ofte til formål å opprettholde eller øke et tjenestetilbud eller bidra til lavere priser på det som produseres. Eksempler er støtte til landbruket og foretak i transportsektoren. Statsforvaltningen sto for 75 prosent og kommuneforvaltningen for 25 prosent av disse utgiftene i 2013.