Kjøp av varer og tjenester

Er ulike driftsutgifter som kjøpes inn, og som de ansatte bruker for å utføre sine oppgaver. Eksempler her er husleie, utstyr inkludert IT, reiseutgifter, vedlikehold, renholds- og konsulenttjenester. Statsforvaltningen sto for 56 prosent og kommuneforvaltningen for 44 prosent av disse utgiftene i 2013.