Gebyrinntekter og øvrige inntekter

Består av ulike egenandeler / brukerbetalinger og salgsinntekter (87 prosent i 2013), ulike overføringer (10 prosent i 2013) samt arveavgift (3 prosent i 2013). Bidraget fra statsforvaltningen og kommuneforvaltningen var i 2013 henholdsvis 35 prosent og 65 prosent.