Trygde- og pensjonspremiene

Best√•r i hovedsak av arbeidsgiveravgift til folketrygden (54 prosent i 2013) og l√łnnstakeres innbetaling av medlemspremie til folketrygden (38 prosent i 2013). Det er kun statsforvaltningen som bidrar med denne inntektskilden.