Avgifter

Består av flere titalls ordninger der ulike typer produksjon og salg innebærer plikt til å betale visse beløp til offentlig forvaltning. Merverdiavgift er den klart største avgiften og sto for to av tre avgiftskroner i 2013. Bidraget fra statsforvaltningen og kommuneforvaltningen var i 2013 henholdsvis 97 prosent og 3 prosent. For mer detaljer om de ulike avgiftene se Tabell: 09682: Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier, etter sektor og art (mill. kr).